UAB „ENG“ projektų įgyvendinimas siejamas su patikimu rangovų ir techninę priežiūrą vykdančių partnerių darbu.

 

Bendrovė, vystydama savo veiklą energijos generavimo srityje, ieško partnerių, su kuriais:

 

  • būtų įgyvendinami projektai apimant projektų rengimo, vykdymo, įrangos tiekimo sritis, suformuojant ilgalaikius strateginius bendradarbiavimo susitarimus;
 
  • būtų vykdoma bendrovės veiklos plėtra realizuojant analogiškus projektus Rytų ir Centrinės Europos šalyse bei Rusijoje.

 

Dalyvaujama asociacijų veikloje: nuo 2010 m. UAB „ENG“ yra Lietuvos hidroenergetikų asociacijos, taip pat Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė.

 

VDU padėka