Garliava_src_1-bb52a14aa0d0617c1ebf4e5394c00739.jpg
2012 m. kovo mėn.  UAB „ENG“ baigė įgyvendinti projektą „Garliavos miesto rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokurą deginančius šilumos gamybos technologinius įrenginius“, kurio vertė sudarė apytikriai 6 mln. litų.
 
Projekto metu AB „Kauno energija“ priklausančioje Garliavos rajoninėje katilinėje buvo demontuoti du vandens šildymo katilai  ir sumontuotas 5,2 MW galios danų firmos Danstoker VP13 (gamyklinis Nr. 11-0340) biokuro vandens šildymo katilas su 1,3 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendras biokuro katilinės šiluminis galingumas siekia apie 6,5 MW. Katilinės teritorijoje pastatytas naujas 25 m aukščio dūmtraukis. Buvusio Garliavos rajoninės katilinės cheminio vandens paruošimo pastate įrengtas kuro padavimo sandėlis, iš kurio grandikliniais transporteriais biokuras tiekiamas į biokuro katilinės pakurą.
 
UAB „ENG“ projektą finansavo savo lėšomis. Biokuro katilinės statybos projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 liepos mėn. - 2012 m. birželio mėn. Projekto rangovas – UAB „Axis Technologies“.
 
Per metus naujoji biokuro katilinė gali gaminti iki 30 GWh šilumos, kurią AB „Kauno energija“ per savo valdomą Garliavos šilumos tinklą tiekia Garliavos miesto šilumos vartotojams. Šildymo sezono metu iš biokuro pagaminta šiluma sudarys 80 proc., nešildymo sezono metu – 100 proc. visos Garliavos mieste suvartojamos šilumos.
 
Biokurą deginančių gamybos įrenginių statyba Garliavoje yra viena iš pirmųjų Lietuvoje, finansuota pagal Energetikos paslaugų bendrovės (EPB) finansavimo modelį –  įrenginių statybą finansuoja EPB, kuri nustatytą laikotarpį bus atsakinga ir už jų eksploatavimą. Pritaikius tokį finansavimo modelį, gaunama triguba nauda: šilumos energijai gaminti naudojamas biokuras, kuris šiuo metu yra pigesnis nei gamtinės dujos, katile gaminama šiluma parduodama AB „Kauno energija“ mažesne kaina nei  šilumos gamybos savikaina naudojant gamtines dujas, o investuojanti bendrovė gauna pajamas už biokuru pagamintą šilumos energiją.
 
Šiuo projektu UAB „ENG“ siekė sumažinti šilumos vartotojų priklausomybę nuo didėjančių importuojamų gamtinių dujų bei mazuto kainų,  taip pat sumažinti tiekiamos šiluminės energijos tarifų augimo tempą šilumos vartotojams.

 

Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą VKEKK 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr.O3-202, UAB "ENG" iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintas šilumos energijos kiekis:

 

2019 m. šilumos energijos kiekis

2020 m. šilumos energijos kiekis

2021 m. šilumos energijos kiekis

2022 m. šilumos energijos kiekis

 

 

Įsakymas dėl UAB "ENG" šilumos gamybos Garliavoje kainos dedamųjų nustatymo

Įsakymas dėl UAB "ENG" šilumos gamybos Garliavoje kainos dedamųjų nustatymo (2021 m.)

Įsakymas dėl UAB "ENG" šilumos gamybos Garliavoje kainos dedamųjų nustatymo (2022 m.)

 

 

UAB "ENG" reguliavimo apskaitos sistemos aprašas 2019 m.

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaita

IT vertės ir nusidėvėjimo ataskaita 2019 m.

Techninė užduotis 2019 m.

UAB "ENG" faktinių pastebėjimų ataskaita 2019 m.

2019 m. metinė finansinė atskaitomybė.

 

UAB "ENG" reguliavimo apskaitos sistemos aprašas 2020 m.

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaita

IT vertės ir nusidėvėjimo ataskaita 2020 m.

Techninė užduotis 2020 m.

UAB "ENG" faktinių pastebėjimų ataskaita 2020 m.

2020 m. metinė finansinė atskaitomybė.

 

UAB "ENG" reguliavimo apskaitos sistemos aprašas 2021 m.

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaita

IT vertės ir nusidėvėjimo ataskaita 2021 m.

Techninė užduotis 2021 m.

UAB "ENG" faktinių pastebėjimų ataskaita 2021 m.

2021 m. metinė finansinė atskaitomybė.

 

 

 

Šilumos kaina 2020 m. sausio mėn.

Šilumos kaina 2020 m. vasario mėn.

Šilumos kaina 2020 m. kovo mėn.

Šilumos kaina 2020 m. balandžio mėn.

Šilumos kaina 2020 m. gegužės mėn.

Šilumos kaina 2020 m. birželio mėn.

Šilumos kaina 2020 m. liepos mėn.

Šilumos kaina 2020 m. rugpjūčio mėn.

Šilumos kaina 2020 m. rugsėjo mėn.

Šilumos kaina 2020 m. spalio mėn.

Šilumos kaina 2020 m. lapkričio mėn.

Šilumos kaina 2020 m. gruodžio mėn.

Šilumos kaina 2021 m. sausio mėn.

Šilumos kaina 2021 m. vasario mėn.

Šilumos kaina 2021 m. kovo mėn.

Šilumos kaina 2021 m. balandžio mėn.

Šilumos kaina 2021 m. gegužės mėn.

Šilumos kaina 2021 m. birželio mėn.

Šilumos kaina 2021 m. liepos mėn.

Šilumos kaina 2021 m. rugpjūčio mėn.

Šilumos kaina 2021 m. rugsėjo mėn.

Šilumos kaina 2021 m. spalio mėn.

Šilumos kaina 2021 m. lapkričio mėn.

Šilumos kaina 2021 m. gruodžio mėn.

Šilumos kaina 2022 m. sausio mėn.

Šilumos kaina  2022 m. vasario mėn.

Šilumos kaina 2022 m. kovo mėn.

Šilumos kaina 2022 m. balandžio mėn.

Šilumos kaina 2022 m. gegužės mėn.

Šilumos kaina 2022 m. birželio mėn.

Šilumos kaina 2022 m. liepos mėn.

 
Pagal Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą, patvirtintą VKEKK 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761, valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis bei kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos neatskaičius mokesčių 2017 m. sudarė 12080 Eur. 2018 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuota 6852 Eur. 2019 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuota 7823 Eur. 2020 m. bendrovės valdymo organų nariams priskaičiuota 7800 Eur.