UAB „ENG“ savo veiklą pradėjo 2003 m. investicijų į nekilnojamojo turto objektus srityje.

 

Bėgant metams bei keičiantis situacijai rinkose, keitėsi bendrovės strateginė veiklos kryptis. 2008 m. pagrindinėmis veiklos sritimis tapo investicinių energetikos projektų rengimas, vykdymas ir valdymas, verslo konsultavimas ir vystymas.

 

Šiuo metu UAB „ENG“ savo veiklą koncentruoja į energijos generavimo sritį bei ieško įvairių investicinių galimybių energetikos sektoriuje Lietuvoje ir kitose Centrinės ir Rytų Europos šalyse.

 

UAB „ENG“ turi nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licenciją, tačiau šiuo metu šios veiklos nevykdo.